Mina gamla hoods

November 2016

Varit på möte på Rosengårds bibliotek med anhörigsamordnare Ann från Malmö stad. Inte alla som vet att jag bott ett par år på Rosengård. Flyttade därifrån 1982, så det är ju ett tag sen. Vi tog en liten walk and talk runt centret.